Біомеханічні дослідження

Біомеханічні дослідження

Ефективність реабілітаційних заходів оцінюється в сучасній лабораторії біомеханічних досліджень за допомогою комплексної комп’ютерної програми оцінки стану опорно-рухового апарата пацієнта до та після курсу реабілітаційних заходів.

 

Методики та засоби для оцінки результатів протезування та ортезування в статиці та при ходьбі:

  • Апаратно-програмний базометричний комплекс:

Використовується для отримання даних про статичні характеристики опорно-рухового апарату дорослих і дітей в нормі і при наявності патології опорно-рухового апарату та при профілактичних оглядах.

Призначений для визначення опороздатності  людини (базометрия), визначення стійкості стояння людини (стабілометрія), контролю схеми побудови протеза або ортеза.

Основні функції базометра полягають у реєстрації параметрів базових векторів реакцій опори пацієнтів в статиці.

  • Апаратно-програмний комплекс для оцінки динамічних характеристик ходьби:

Використовується для отримання даних про динамічні характеристики ходьби дорослих і дітейв нормі і при наявності патології опорно-рухового апарату.

Характер і величини реакцій опори,які виникають при ходьбілюдини по рівній горизонтальній поверхні, є одними з важливих динамічних характеристик ходьби людини.Реєстрація опорних реакцій дозволяє досліджувати функції стоп в різні фази кроки (як стоп здорових людей або з патологічними змінами їх кінцівок, так і штучних  стоп протезів),одержувати дані для вирішення задачмоделювання динаміки двоногих крокуючих механізмів.

  • Апаратно-програмний комплекс для оцінки постави та скривлень  хребта:

Використовується для неінвазивного безпечного обстеження ступеню скривлення хребта людини і контролю постави в процесі реабілітаційних заходів, зокрема корсетотерапії. За його допомогою визначаються положення хребта в сагітальній, фронтальній та горизонтальній площинах, перекосита розворот плечей, лопаток і таза.