Публічна інформація

Звіти за перше півріччя 2019 р.

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2019 р.

Пояснювальна записка за перше півріччя 2019 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2019 р. /1/

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, якіне відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 липня 2019 р.

Баланс на 01 липня 2019 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)/2/

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)/3/

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) /1/

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д)/2/

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/1/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/2/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/3/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)