Назад

 

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРОМИСЛОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ “УКРПРОТЕЗ”

                         ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“Центр  сертифікації  технічних  засобів  реабілітації  та  послуг”

                                                                   Харків

 

61051 ,                                                                                                                         

                  м Харків, вул.Клочківська, 339                                                            тел./факс  ( 057 )  337-82-55

                                                                                                                           e-mail: sertification@ukr.net

 

 

                                                                                                                                   

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

1 Cертифікація проводиться на відповідність до вимог чинних на Україні нормативних документів, які узгоджені з постачальником і споживачем.

2 Порядок проведення сертифікації продукції передбачає:

2.1 Подання заявки на сертифікацію;

2.2 Розгляд заявки, аналіз та експертиза наданої документації;

2.3 Прийняття рішення за заявкою, узгодження схеми сертифікації;

2.4 Обстеження чи атестацію виробництва продукції, що сертифікується, якщо це передбачено схемою сертифікації;

2.5 Відбір зразків продукції, їх ідентифікація з метою проведення сертифікаційних випробувань;

2.6 Випробування з метою сертифікації;

2.7 Аналіз протоколів сертифікаційних випробувань;

2.8 Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

2.9 Видача сертифіката та укладання ліцензійної угоди;

2.10 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

2.11 Інформацію про результати робіт із сертифікації продукції.

3 Роботи з сертифікації, зазначені в пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 здійснюються Центром сертифікації технічних засобів реабілітації та послуг (далі- ЦСТЗРП).

4 Сертифікаційні випробування, зазначені в п. 2.6 проводить виключно акредитована випробувальна лабораторія, яка визначається ЦСТЗРП в рішенні за заявкою.

5 Фінансування робіт із сертифікації продукції:

5.1 Усі роботи з сертифікації, зазначені в п.3 оплачуються заявником за договором на проведення робіт, що укладається з ЦСТЗРП. Вартість робіт розраховується згідно ДСТУ 3413-96, додаток К Правила визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.

5.2 Договір на проведення випробувань з метою сертифікації між заявником і випробувальною лабораторією, зазначеної в п.4, укладається окремо.

6 За позитивних результатів робіт із сертифікації і за наявності протоколів з позитивними результатами випробувань заявнику видається сертифікат відповідності на продукцію. У разі отримання негативних результатів ЦСТЗРП припиняє роботи за заявкою на час проведення заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ЦСТЗРП переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій.

7 ЦСТЗРП здійснює технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатом відповідності. Договір на проведення робіт з технічного нагляду між заявником і ЦСТЗРП укладається окремо.

Перелік необхідних документів для проведення робіт із сертифікації продукції додається.

 

 

  

Назад
Hosted by uCoz