Назад

                                                                                                                                        ДОДАТОК 1Б

Керівнику

ДП ЦСТЗРП

61051, м. Харків,

вул. Клочківська, 339

 

З А Я В К А

на проведення сертифікації продукції в ДП ЦСТЗРП

 

1.

(назва підприємства - заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

в особі

(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що

(назва продукції, код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД, ДКПП, ОКП, тип, марка, виробник, країна виробника)

виготовлена у вигляді партії в кількості

(шт, т, м2, м3, та ін.)

за

(позначення та назва нормативного документа виробника)

відповідає вимогам

(позначення та назви нормативних документів)

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів. Вказана продукція на сертифікацію іншим органам з сертифікації не замовлялась/замовлялась

(найменування ОС)

2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в

(назва акредитованої випробувальної лабораторії та її адреса. В разі відсутності відомостей, цей пункт не наводиться)

 

3. Заявник зобов'язується:

·      виконувати усі умови сертифікації;

·      забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;

·      сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості додаються:

-          договір (контракт) від

-          ттн (ждн) від

-          СMR від

-          рахунок-фактура (інвойс) № від

(додаткові відомості)

(прізвище, ім'я та по батькові відповідального за зв'язок, контактний телефон)

(платіжни реквізити)

 

(індивідуальний податковий номер) (номер свідоцтва про реєстрацію)

 

Керівник підприємства __________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

 

Назад

Hosted by uCoz