Назад

 

Керівнику

ДП ЦСТЗРП

61051, м. Харків,

вул. Клочківська, 339

 

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації продукції в ДП ЦСТЗРП

1_____________________________________________________________________

(назва підприємства - виробника, постачальника (далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ)

в особі

(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що ______________________________________________________________________

(назва продукції, код ДКПП)

______________________________________________________________________

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, випускається серійно (потрібне підкреслити)

за____________________________________________________________________

(позначення та назва нормативного документа виробника)

відповідає вимогам ______________________________________________________________________

(позначення та назви нормативних документів)

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів. Вказана продукція на сертифікацію іншим органам з сертифікації не заявлялась/ заявлялась ______________________________________________________________________

(найменування органу з сертифікації )

2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в

(назва акредитованої ____________________________________________________________________

випробувальної лабораторії та її адреса. В разі відсутності відомостей, цей пункт не наводиться)

3 Заявник зобов'язується:

- виконувати усі умови сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4 Додаткові відомості:

(прізвище, ім'я та по батькові відповідального за зв'язок, контактний телефон)

(платіжні реквізити)

(індивідуальний податковий номер) (номер свідоцтва платника ПДВ)

 

Керівник підприємства __________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

 

Назад