Назад

Конфіденційно                                                                                                           ДОДАТОК  2

             Аркуш 1  Всього аркушів 2

ОПИТУВАЛЬНА      АНКЕТА

 З інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію

                                   

1.    Назва   і  реквізити  підприємства -  заявника:

 

 

 

    2. Прізвище, ім я  та по-батькові  керівника  підприємства:

 

 

    3.  Назва продукції , щодо якої здійснюється обстеження виробництва: 

 

   

4.  Позначення та назва нормативного документа (НД), за яким випускається продукція:

 

 

 

 5.  Прізвище, імя та по-батькові і посада особи, відповідальної за сертифікацію продукції:

 

Тел.:                                Факс:                               E-mail: 

 

 6.  Кількість працюючих на підприємстві і кількість працівників, зайнятих виконанням робіт з виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію:

 

 

Так / ні

Подання докладної

інформації (у разі необхідності

 

7.   Наявність атестата  виробництва:

 

8.     Наявність сертифіката системи якості:

 

 9.    Наявність задокументованої системи якості:

 

10.   Наявність на підприємстві функціонального підрозділу, відповідального за  сертифікацію продукції на всіх ії етапах:

 

 

11.  Наявність затвердженого порядку ведення нормативних документів та технічної документації на підприємстві:

 

 

12.  Наявність задокументованих процедур, які визначають порядок внесення змін та постійного перегляду документів:

 

 

13.  Наявність задокументованої процедури ідентифікації продукції на всіх етапах виробництва:

 

 

 

14.  Наявність у технічній документації на вхідний контроль процедури перевірки сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що впливають на виконання вимог НД до продукції:

 

 

15.  Наявність технічного контролю продукції в процесі виробництва та контролю готової продукції:

 

 

16.  Реєстрація та наявність даних, які підтверджують, що продукція піддавалась контролю:

 

 

17.  Чи забезпечується необхідна точність випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки?:

 

 

18.  Наявність реєстрації повірок засобів вимірювальної техніки:

 

 

19.  Наявність процедур, що забезпечують виявлення причин невідповідності продукції та проведення коригувальних дій, які попереджають повторення 

дефектів:

 

 

20.  Чи передбачено внесення змін до технічної документації (за необхідності) за результатами проведення коригувальних дій?:

 

 

21.  Наявність задокументованої процедури реєстрації та зберігання даних випробувань продукції:

 

 

22.  Наявність системи реєстрації рекламацій (претензій) на продукцію та здійснення коригувальних дій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                              

( посада керівника підприємства)                   (підпис) (ініціали ,  прізвище)

Назад
Hosted by uCoz