Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія

Завідуюча КДЛ, лікар-бактеріолог вищої категорії, Горбась Валентина Петрівна

   Клініко-діагностична лабораторія проводить такі сучасні види лабораторних досліджень:

1. Гематологічні дослідження  (капілярна та венозна кров), загально-клінічні дослідження.

2.Біомеханічні дослідження:

  • визначення активності ферментів (АлАТ, АсАТ, лужна фосфотаза);
  • визначення показників ліпідного обміну (загальні ліпіди, тригліцериди, холестерин загальний);
  • визначення показників білкового обміну (загальні ліпіди, тригліцериди,холостерин загальний);
  • визначення показників білкового обміну (креатинін, сечова кислота, сечовина, загальний білок, тимолова проба);
  • визначення білірубіну (загальний, прямий, непрямий);
  • визначення вмісту глюкози.

3. Визначення показників системи звертання крові (АЧТВ, протромбін за квіком, МНВ, промромбіновий індекс, промромбіновий час, фібриноген плазми).

4. Визначення груп крові та резус- належності.

5. Мікробіологічні дослідження біологічного матеріалу щодо визначення мікрофлори та чутливості до антибіотиків та дослідження по санітарній мікробіології.

Базове лабораторне обладнання

Високий рівень, достовірність, надійність виконуємих лабораторних досліджень досягається досвідчиними спеціалістами на сучасному високотехнологічному обладнанні (автоматичний гемаболонанівавтоматичний аналізатор Bio Systems BTS-350, коагулометр Bio Systems СОАХ4, аналізатор сечі Doc Reader 2 PRO, мікроскопи Bio Blue 4260 Euromex та інші).