Клінічна практика

Клінічна практика

В основу діяльності клініки Інституту покладено організіцію лікувального процесу з метою удосконалення і впровадження у практику протезних підприємств нових методик відготовки до протезування, застосування сучасних високофункціональних технологій протезування, комплексних індивідуальних програм реабілітації хворих з різною патологією.

Положення про клінікуУкрНДІпротезування

Реабілітаційні заходи здійснюються в клініці інституту за індивідуальними програмами і включають:

  • діагностичні та функціональні дослідження;
  • консервативну і хірургічну підготовку до протезування/ортезування;
  • реконструктивно-відновлювальні операції при вродженій ортопедичної патології і порочних куксах кінцівок;
  • протезування при складних ампутаційних і вроджених дефектах кінцівок;
  • навчання навичкам користування протезом з індивідуальним підбором і забеспеченням допоміжними засобами побутової реабілітації;
  • ортезування та корсетотерапії при захворюваннях опорно-рухового апарату,в т.ч. дітей з наслідками ДЦП.

Довідкова інформація