Навчальні програми та курси

Навчальні програми та семінари

Підготовка  та освоєння серійного виробництва нових ТЗР або комплектувальних виробів до них на підприємствах галузі здійснюється у відповідності до ДСТУ 4119-2002 та Порядку запровадження у виробництво нових видів технічних засобів реабілітації та комплектувальних виробів до них (наказ Мінсоцполітики України від 12.11.2008 р. №525). Завершення етапу впровадження у виробництво комплектувальних виробів серійного виробництва  ТЗР індивідуального виготовлення проводять шляхом освоєння фахівцями підприємств нових технологій виготовлення протезів і ортезів з використанням нових комплектувальних виробів в рамках навчальних семінарів, які організує та проводить розробник нових виробів (УкрНДІпротезування).

Робота по освоєнню нових конструкцій і технологій виготовлення ТЗР індивідуального виробництва проводиться за календарним планом навчальних семінарів, який розробляється в УкрНДІпротезування на календарний рік, та навчально-тематичним планом і програмам по темам семінарів.

Науково-методичним підґрунтям розробки навчально-тематичних планів і програм семінарів є результати наукових робіт, виконаних в УкрНДІпротезування в рамках Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-технічних розробок, які виконуються на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань і прийнятих приймальною комісією від замовника.

Результатами наукових робіт, виконаних в УкрНДІпротезування за календарний рік науковими керівниками робіт формуються теми навчальних семінарів, узгоджуються з заступником директора інституту з науково-технічної роботи, компонуються в збірник тем навчальних семінарів за науковими розробками УкрНДІпротезування і затверджуються директором інституту. Теми навчальних семінарів по впровадженню у виробництво нових розробок розсилаються на протезні підприємства усіх форм власності для ознайомлення та прийняття рішень щодо участі в навчальних семінарах по освоєнню цих розробок. Окрім тематики по впровадженню, у супровідному листі інститут пропонує підприємствам надавати заявки щодо включення до календарного плану додаткових тем (теми по замовленню підприємств) по технологіям виготовлення ТЗР розроблених інститутом в попередні роки з метою цільової підготовки своїх фахівців.

За заявками протезно-ортопедичних підприємств складається календарний план проведення навчальних семінарів наступного року, узгоджується з науковими керівниками робіт, затверджується директором УкрНДІпротезування і розсилається на протезно-ортопедичні підприємства для подальшої сумісної роботи УкрНДІпротезування і підприємств в організації і проведенні навчання їх фахівців.

Матеріально-методичну базу кожного з семінарів складають:

 • розроблені нові конструкції комплектувальних виробів до ТЗР індивідуального виготовлення;
 • комплект конструкторської документації нових виробів;
 • комплект технологічної документації на виготовлення нових видів ТЗР;
 • технологічні лабораторії, прилади та устаткування.

Типова структура програми семінару по освоєнню нових технологій включає розділи:

 • анатомія і фізіологія опорно-рухового апарату та його частин. Захворювання, травми та патології;
 • обстеження опорно-рухового апарату пацієнті та призначення ТЗР, оформлення карти обстеження;
 • конструкція призначеного ТЗР. Схема побудови призначеного ТЗР, матеріали, комплектувальні вироби;
 • технологія гіпсового моделювання ураженої кінцівки, суглобу або кукси;
 • технологія виготовлення приймальних гільз до протезів;
 • складання протезно-ортопедичного виробу, примірка, доопрацювання;
 • біомеханічна оцінка якості протезування або ортезування пацієнта;
 • навчання пацієнта користуванню протезно-ортопедичним виробом.

По кожній темі семінару розробляється навчально-тематичний план та програма проведення семінару. В програмі наводиться тема семінару, дата проведення, теми занять та час їх проведення, навчальні години і викладачі. Програми семінарів є робочим документом для викладачів і слухачів курсів.

Контроль відповідності нормам та законодавству навчально-тематичних планів, оформлення програм курсів та навчально-методичних матеріалів, розроблених УкрНДІпротезування здійснює Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) у відповідності до договору між УкрНДІпротезування та університетом, який складається на початку кожного календарного року.

По виконанню програми семінару слухачі одержують сертифікат державного зразка – Міністерства освіти і науки України.