Наукова діяльність

Основні напрямки діяльності наукових підрозділів:

 • розробка нових комфортних, надійних, високофункціональних конструкцій протезно-ортопедичних виробів (протезів, корсетів, ортезів) з використанням сучасних матеріалів, електронних систем керування та новітніх 3D-технологій;
 • розробка апаратної бази і методик оцінки якості протезування та стану опорно-рухового апарату;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розробки та удосконалення конструкцій технічних засобів реабілітації та відпрацювання технологій їх виготовлення;
 • розробка констукторсько-технологічної документації на нові розробки;
 • теоретичні дослідження в біомеханіці, розробка апаратних комплексів оцінки якості реабілітації та стану опорно-рухового апарату, проведення біомеханічних досліджень;
 • розробка комплексних та індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю зі складними ампутаційними дефектами та захворюваннями опорно-рухового апарату, науково обгрунтованих вимог до конструкцій і матеріалів протезно-ортопедичних виробів з урахуванням сучасних технологій і комплектуючих;
 • модифікації полімерних матеріалів та розробка технологій їх переробки в протезно-ортопедичні вироби;
 • розробка методик випробування технічних засобів реабілітації та випробувального обладнання, що відповідають вимогам міжнародних стандартів;
 • розробка нормативної і технічної документації (державних та галузевих стандартів, технічних умов, технічних описів та ін.);
 • проведення патентно-інформаційних досліджень.

Науково-технічні підрозділи:

  • лабораторія розробки протезно-ортопедичних виробів нижніх кінцівок;
  • лабораторія розробки протезів верхніх кінцівок;
  • лабораторія біомеханічних методів дослідження в протезуванні;
  • лабораторія досліджень та випробувань протезно-ортопедичних  виробів;
  • лабораторія стандартизації і метрології;
  • інформаційно-аналітична лабораторія з проблем реабілітації осіб з інвалідністю;
  • відділ координації, планування та нормативно-правового забезпечення наукових досліджень;
  • учбово-експериментальна лабораторія по складному та атиповому протезуванню та ортезуванню;
  • сектор матеріалів та технологій виготовлення технічних засобів реабілітації;

Науково-медичні підрозділи:

 • відділення комплексної реабілітації, складного та нетипового протезування осіб з вадами нижніх кінцівок;
 • відділення комплексної реабілітації та відновлювального лікування осіб  з вадами верхніх кінцівок;
 • відділення комплексної реабілітації та протезно-ортопедичної допомоги дітям;
 • відділення комплексної реабілітації та протезування осіб похилого віку із судинними захворюваннями;
 • відділ реабілітації;