Звіти

Звіти за перше півріччя 2019 р.

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2019 р.

Пояснювальна записка за перше півріччя 2019 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2019 р. /1/

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 липня 2019 р.

Баланс на 01 липня 2019 р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)/2/

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)/3/

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) /1/

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д)/2/

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/1/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/2/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)/3/

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

Річний звіт за 2020 р.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2020 рік

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

БАЛАНС на 01 січня 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 січня 2021 року

Звіт за І квартал 2021 р.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за I квартал 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 квітня 2021 року

БАЛАНС на 01 квітня 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за I квартал 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за I квартал 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за I квартал 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за I квартал 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за I квартал 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за I квартал 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 квітня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 квітня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 квітня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 квітня 2021 року